O meni

Moje ime je Matej Avbelj in sem izredni profesor za evropsko pravo na Fakulteti za državne in evropske študije, kjer hkrati delujem kot vodja raziskovalne skupine in predsedujoči akademskim forumom. Poleg tega sodelujem tudi kot gostujoči izredni profesor na Evropski pravni fakulteti, kjer sem podpredsednik Centra za mednarodne študije; ter kot vabljeni predavatelj na številnih drugih slovenskih fakultetah in tujih univerzah. Po doktoratu, ki sem ga zagovarjal leta 2009 na European University Institute v Firencah, sem leta 2010 postal visokošolski učitelj (docent) in bil odtlej mentor na diplomskem in podiplomskem študiju že več kot 70 študentom. V akademskem letu 2015/16 sem prejel nagrado za najboljšega predavatelja po izboru študentov na Fakulteti za državne in evropske študije. Moja bibliografija obsega več kot 400 del.

Sem član več domačih in tujih stanovskih organizacij. Podpredsednik Slovenskega društva za evropsko pravo, ter član ali alumni UACES, FIDE, ELI, ICON-S, ESIL, IGLP Harvard, Network of Transnational Legal and Political Theory idr. Prav tako sem član uredniških odborov slovenskih znanstvenih pravnih publikacij (revija Dignitas, Zbirka Mednarodno pravo), ter tujih revij (German Law Journal,  Przegląd Prawa Publicznego [Public Law Review], Poland). V letih 2012, 2014 in 2015 sem bil uvrščen med 10 najvplivnejših pravnikov v Republiki Sloveniji. Bil sem član ekspertnih skupin za spremembo slovenske ustave pri Državnem zboru, član strokovnega sveta pri Ministrstvu za pravosodje in Ministrstvu za zunanje zadeve. Občasno sodelujem tudi kot predavatelj na upravni akademiji in sodniških šolah.

Bil sem prejemnik več domačih in tujih nagrad in štipendij za raziskovanje na področju ustavnega, evropskega in transnacionalnega prava. Nazadnje sem postal prejemnik štipendije Fundacije Humboldt za večmesečni raziskovalni obisk na WZB, Berlin. Sem redni aktivni udeleženec ter so-organizator domačih in mednarodnih konferenc z navedenih področij. V preteklosti sem bil vodja dveh Jean Monnet projektov, podeljenih s strani Evropske komisije. Bil sem vodja podoktorskega projekta in mednarodne bilaterale v okviru ARRS. Trenutno pa delujem kot raziskovalec v okviru projekta Reforma pravne in demokratične države v Sloveniji (FDŠ, vodja dr. Letnar Černič), v okviru projekta Horizon 2020, ki ga na temo vpliva prava EU v državah članicah vodi Univerza v Salzburgu itd. Za svoj podoktorski projekt sem v v letu 2015 dobil priznanje »Odlični v znanosti« s področja družboslovje-pravo.

Aktiven sem v slovenski in mednarodni civilni družbi. Bil sem so-ustanovitelj ali pobudnik več civilnodružbenih gibanj za izboljšanje delovanja slovenske demokratične in pravne države, kakor tudi za reformo vladavine prava v EU. Redno objavljam in nastopam v slovenskih medijih o temah, v povezavi z ustavnim pravom in delovanjem EU.

Akademski nazivi

  • 2010-Izredni profesor za Evropsko pravo

    Fakulteta za državne in evropske študije

  • 2014-Izredni profesor za Evropsko pravo

    Evropska pravna fakulteta

  • Humboldt Senior Fellow

    WZB Berlin

Moj CV

Kurikulum (CV - curriculum vitae) je zapis o osebi, njegovi izobrazbi, delovnih izkušnjah, priznanjih in ostalih kvalifikacijah. Tukaj je moj ...

Moja bibliografija

Moja akademsko delo je osredotočeno na pravo Evropske unije, ustavno pravo, teorijo prava in transnacionalno pravo. Na teh področjih sem objavil več sto del, vključno z znanstvenimi monografijami, izvirnimi znanstvenimi članki in strokovnimi prispevki.