Kratek življenjepis

Moje ime je Matej Avbelj in sem izredni profesor za evropsko pravo na Fakulteti za državne in evropske študije, kjer hkrati delujem kot vodja raziskovalne skupine in predsedujoči akademskim forumom. Poleg tega sodelujem tudi kot gostujoči izredni profesor na Evropski pravni fakulteti, kjer sem podpredsednik Centra za mednarodne študije; ter kot vabljeni predavatelj na številnih drugih slovenskih fakultetah in tujih univerzah. Po doktoratu, ki sem ga zagovarjal leta 2009 na European University Institute v Firencah, sem leta 2010 postal visokošolski učitelj (docent) in bil odtlej mentor na diplomskem in podiplomskem študiju že več kot 70 študentom. V akademskem letu 2015/16 sem prejel nagrado za najboljšega predavatelja po izboru študentov na Fakulteti za državne in evropske študije. Moja bibliografija obsega več kot 400 del.

Sem član več domačih in tujih stanovskih organizacij. Podpredsednik Slovenskega društva za evropsko pravo, ter član ali alumni UACES, FIDE, ELI, ICON-S, ESIL, IGLP Harvard, Network of Transnational Legal and Political Theory idr. Prav tako sem član uredniških odborov slovenskih znanstvenih pravnih publikacij (revija Dignitas, Zbirka Mednarodno pravo), ter tujih revij (German Law Journal,  Przegląd Prawa Publicznego [Public Law Review], Poland). V letih 2012, 2014 in 2015 sem bil uvrščen med 10 najvplivnejših pravnikov v Republiki Sloveniji. Bil sem član ekspertnih skupin za spremembo slovenske ustave pri Državnem zboru, član strokovnega sveta pri Ministrstvu za pravosodje in Ministrstvu za zunanje zadeve. Občasno sodelujem tudi kot predavatelj na upravni akademiji in sodniških šolah.

Preberi več

Akademski nazivi

  • 2010-Izredni profesor za Evropsko pravo

    Fakulteta za državne in evropske študije

  • 2014-Izredni profesor za Evropsko pravo

    Evropska pravna fakulteta

  • Humboldt Senior Fellow

    WZB Berlin

Dosežki in priznanja

Za svoje akademsko delo na področju prava sem prejel več domačih in tujih priznanj, vključno s štipendijami, fellowshipi in akademskimi obiski.

2005-2009Štipendija za 4 letni doktorski raziskovalni program

Na European University Institute, Firence

2003Štipendija Hauser Global Scholarship

Prestižna štipendija na NYU School of Law Hauser Global Program

2004Nagrada Georga Colina za odličnost

in poseben uspeh na LL.M študiju na NYU School of Law

Izbrane objave

Pričujoče publikacije odslikavajo jedro mojega akademskega zanimanja, ki se razteza od ustavne teorije evropske integracije, delovanja EU v transnacionalnem kontekstu do vladavine prava v nacionalnem okviru.

Constitutional Pluralism in the European Union and Beyond

Constitutional pluralism has become immensely popular among scholars who study European integration and issues of global governance. Some of them believe that constitutionalism, traditionally thought to be bound to a nation state, can emerge beyond state borders (co-edited with Jan Komarek).
Spletna stran založbe

Kadi on Trial

A Multifaceted Analysis of the Kadi Trial (co-edited with Giuseppe Martinico, Filippo Fontanelli)
Spletna stran založbe

Nepravna država: Zapisi o zadevi Patria

Gre za zbir 28 izrazito normativnih, tu in tam slogovno zaznamovanih, polemičnih pravnih besedil, s katerimi sem se med letoma 2011 in 2015 kot univerzitetni učitelj prava odzival na (ne)dogajanja v zadevi Patria.
Spletna stran založbe

Moja bibliografija

Moja akademsko delo je osredotočeno na pravo Evropske unije, ustavno pravo, teorijo prava in transnacionalno pravo. Na teh področjih sem objavil več sto del, vključno z znanstvenimi monografijami, izvirnimi znanstvenimi članki in strokovnimi prispevki.

Raziskovalni projekti

V zadnjih desetih letih sem aktivno raziskoval na področju prava EU, transnacionalnega prava in ustavnega prava. Moje raziskovalno delo so podprle tako domače kot tuje raziskovalne organizacije.