Bibliografija

Moja akademsko delo je osredotočeno na pravo Evropske unije, ustavno pravo, teorijo prava in transnacionalno pravo. Na teh področjih sem objavil več sto del, vključno z znanstvenimi monografijami, izvirnimi znanstvenimi članki in strokovnimi prispevki.

Monografije in druga zaključena dela

Strokovna monografija

Znanstvena monografija

Komentar Ustave Republike Slovenije : dopolnitev - A : [znanstvena monografija]

Matej Avbelj, Lovro Šturm, Marko Šorli, Aleš Galic, Arne Mavcic, Blaž Ivanc, Barbara Kresal, Franc Grad, Franc Testen, Goran Klemencic, Igor Kaucic, Ivan Bele, Jadranka Sovdat, Jan Zobec, Janez Cebulj, Janez Pogorelec, Jernej Letnar Cernic, Karel Zupancic, Klemen Jaklic, Mateja Koncina Peternel, Metoda Orehar Ivanc, Miran Blaha, Miro Cerar, Mitja Deisinger, Peter Jambrek, Peter Pavlin, Polona Farmany, Polonca Kovac, Rajko Pirnat, Renata Zagradišnik, Samo Bardutzky, Sebastian Nerad, Stane Vlaj, Tone Jerovšek, Urška Prepeluh, Urška Umek, Vid Jakulin;

Lizbonska pogodba : z uvodnimi pojasnili

Katarina Vatovec, Janja Hojnik, Maja Smrkolj, Matej Accetto, Matej Avbelj;

Elaborat, predštudija, študija

Druge monografije in druga zakljucena dela

Vizija 20 + 20 : prispevek k razmišljanju o prihodnosti Slovenije

Rado Pezdir, Miro Germ, Mihela Hladin, Žiga Turk, Drago Jancar, Andrej Nabergoj, Andrej Rahten, Matej Avbelj;

Doktorska disertacija

Theory of European bund

Matej Avbelj;

Drugo učno gradivo

Precedencno pravo : seminarsko gradivo

Matej Avbelj, Marko Novak;

Magistrsko delo

Diplomsko delo

Članki in drugi sestavni deli

Izvirni znanstveni članek

Theory of European Union

Matej Avbelj;

Four visions of constitutional pluralism

Jan Komárek, Matej Avbelj;

Pravna narava ustave EU

Matej Avbelj;

Strokovni članek

Dve zgodbi, dva svetova

Matej Avbelj;

Obsojeni Božicek

Matej Avbelj;

Jesen v Bruslju

Matej Avbelj;

Peti Dnevi evropskega prava

Matej Avbelj, Mitja Kocmut;

Kakovost pravnega študija v Sloveniji

Matej Avbelj, Jernej Letnar Cernic;

V kakšno EU si želijo?

Matej Avbelj;

Evropa na tanki rdeci crti

Miha Movrin, Matej Avbelj;

Cakajoc na reformo

Matej Avbelj;

Evropski projekt: SDR

Matej Avbelj;

Demokracija?

Matej Avbelj;

Recenzija, prikaz knjige, kritika

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

Kratki znanstveni prispevek

Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje)

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

Predgovor, spremna beseda

Drugi sestavni deli

Intervju

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

Polemika, diskusijski prispevek, komentar

Pregledni znanstveni članek

Evropske študije

Matej Avbelj;

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)

Poljudni članek

Izvedena dela (dogodki)

Prispevek na konferenci brez natisa

Druga izvedena dela

Rule of Law and the Economic Crisis: Causes, Correlations and Consequences : 2nd Annual Rule of Law Conference, Evropska Slovenija, Mengeš, 24. - 25. septembra 2015

Marton Varju, Matej Avbelj, Maria Varaki, Jurij Toplak, Konrad Lachmayer, Jernej Letnar Cernic, Igor Masten, Jan Zobec, Adam W. Czarnota, Alun Howard Gibbs, Daniel Augenstein, Damir Crncec, Bojan Bugaric, Saša Zagorc, Pietro Faraguna, Žiga Turk, Veronika Fikfak;

Evropska unija kot globalni partner : posvet v okviru projekta "Vec Evrope vec Slovenije", 23. januar 2014, Grad Jable, Loka pri Mengšu

Matej Avbelj, Lucia Najšlová, Laris Gaiser, Laurent Goetschel, Igor Jukic, Jakub Wisnievski, Milan Brglez;

Akademski forum : 18. novembra 2013 na Brdu pri Kranju

Matej Avbelj, Leon Slak, Liliana Brožic, Rudolf Gabrovec;

Deset najvplivnejših pravnikov 2012 : 4. 12. 2012, Ljubljana

Lojze Ude, Marko Pavliha, Matej Avbelj, Janja Hojnik, Miro Cerar;
Link / Povezava

Predavanje na tuji univerzi

Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

Radijski ali TV dogodek

Sekundarno avtorstvo

Mentor pri magistrskih delih (bolonjski študij)

Urednik

Pravna praksa

Matej, Avbelj (clan uredniškega odbora 2016-) ;
Link / Povezava Link / Povezava

Dignitas

Matej Avbelj, Avbelj, Matej (urednik 2010-) ;

Zbirka Mednarodno pravo

Avbelj, Matej (clan uredniškega odbora 2012-) ;
Link / Povezava

German law journal

Avbelj, Matej (clan uredniškega odbora 2014-) ;
Link / Povezava

Kadi on trial : a multifaceted analysis of the Kadi trial

Matej Avbelj, Giuseppe Martinico, Filippo Fontanelli;

Zbornik prispevkov = Proceedings

Priscila Gulic, Doktorska znanstvenoraziskovalna mednarodna konferenca (2 ; 2013 ; Predoslje) ;

Okrogla miza neodvisnih akademskih strokovnjakov "Kriticna analiza predloga ZViS-1"

Slavko Gaber, Peter Jambrek, Tone Jerovšek, Žiga Andoljšek, Matej Avbelj, Gorazd Trpin, Bojan Bugaric;

Evropska Slovenija

Miha Movrin, Matej Avbelj, Gašper Dovžan, Jernej Letnar Cernic;

Izzivi moderne države

Vojko Strahovnik, Peter Jambrek, Matej Avbelj, Jernej Letnar Cernic, Jernej Zobec, Dimitrij Rupel, Bojan Žalec, Damir Crncec;

Programme

Matej Avbelj, Arne Mavcic, Alenka Temeljotov Salaj, Doktorska znanstvenoraziskovalna mednarodna konferenca (2012 ; Nova Gorica) ;

Doktorska znanstvenoraziskovalna mednarodna konferenca

Doktorska znanstvenoraziskovalna mednarodna konferenca (2012 ; Nova Gorica) ;

Mentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

Avtor dodatnega besedila

Mentor pri magistrskih delih

Oseba, ki intervjuva

Recenzent

Uvod v pravo

Marko Novak;

Somentor pri diplomskih delih (bolonjski študij 1. stopnje)

Nerazporejeno