Kratek življenjepis

Moje ime je Matej Avbelj in sem redni profesor za evropsko pravo na Novi univerzi, kjer predavam predmete s področja teorije in prava EU ter ustavnega prava na Fakulteti za državne in evropske študije in na Evropski pravni fakulteti. Kot znanstveni svetnik sem tesno vpet v raziskovalno delo Nove univerze in bodisi vodim bodisi sodelujem v njenih raziskovalnih projektih.

Leta 2004 sem kot Hauser Global Scholar magistriral na New York University School of Law. Vse odtlej sem akademsko in raziskovalno aktiven v mednarodnem univerzitetnem okolju. Po pripravništvu v Evropskem parlamentu sem leta 2009 doktoriral na European University Institute v Firencah. Redno sodelujem na mednarodnih konferencah v tujini in sem pogosto vabljeni predavatelj na uglednih evropskih in ameriških univerzah.

Preberi več

Akademski nazivi

 • 2019 - Redni profesor za Evropsko pravo

  Nova univerza

 • 2010-Izredni profesor za Evropsko pravo

  Fakulteta za državne in evropske študije

 • 2014-Izredni profesor za Evropsko pravo

  Evropska pravna fakulteta

 • Humboldt Senior Fellow

  WZB Berlin

Izbrane objave

Pričujoče publikacije odslikavajo jedro mojega akademskega zanimanja, ki se razteza od ustavne teorije evropske integracije, delovanja EU v transnacionalnem kontekstu do vladavine prava v nacionalnem okviru.

A Forward-Design Approach to Increase the The European Union under Transnational Law

For almost a decade the European Union has been stuck in a permanent crisis. Starting with domestic constitutional crises, followed by an imported financial crisis, it has evolved into a fully formed political crisis. This book argues that none of the crises are exclusively internal to the EU and the responses to date, which have taken inward looking approaches, are simply inadequate. Resolution can only come when the EU engages more fully with transnational law. Hart Publishing
Spletna stran založbe

The Impact of European Institutions on the Rule of Law and Democracy

Since 2010 the European Union has been plagued by the crises of the rule of law and democracy, which has been spreading from Central and Eastern Europe and has caught many by surprise. Unjustly so. This book argues that the professed success of the 2004 big bang enlargement was in many respects mirroring only the Potemkin village erected in the new member states on their way back to Europe. The spearheading country of the Potemkin village has been Slovenia.
Spletna stran založbe

Research Handbook on Legal Pluralism and EU Law

Explores the diversity of phenomenon of overlapping legal systems within the European Union, the nature of their interactions, and how they deal with the difficult question of the legal hierarchy between them. The contributors reflect on the history, sociology and legal scholarship on constitutional and legal pluralism, and develop this further in the light of the challenges currently facing the EU.
Spletna stran založbe

A Forward-Design Approach to Increase the Komentar Ustave Republike Slovenije

V obdobju osmih let je v evropskem ustavnem prostoru, ki ga ob boku Evropskega sodišča za človekove pravice in Sodišča Evropske unije tvori tudi slovensko Ustavno sodišče, prišlo do znatnega razvoja sodne prakse, ki jo novi KURS 2019 upošteva.
Spletna stran založbe

Dosežki in priznanja

Za svoje akademsko delo na področju prava sem prejel več domačih in tujih priznanj, vključno s štipendijami, fellowshipi in akademskimi obiski.

2017-2020Ideologija na sodiščih

ARRS projekt: Ideologija na sodiščih (z J. Šušteršič et al)

2015Nagrada »Odlični v znanosti«

Za področje družboslovje - pravo

2016Izbran med 10 najvplivnejših pravnikov v Republiki Sloveniji

leto 2016 (portal Ius-Info)

Moja bibliografija

Moja akademsko delo je osredotočeno na pravo Evropske unije, ustavno pravo, teorijo prava in transnacionalno pravo. Na teh področjih sem objavil več sto del, vključno z znanstvenimi monografijami, izvirnimi znanstvenimi članki in strokovnimi prispevki.